Especialitzats en transport

La nostra empresa està especialitzada a assessorar i defensar a nombroses empreses de transports, són centenars les empreses que dipositen la seva confiança en nosaltres.
Prestem serveis especialitzats en el sector del transport que són els següents:
 
 • Assessorament a l'hora de transmetre o constituir empreses de transport, siguin transportistes o intermediàries de transport.
 • Tramitació de constitució de societats dedicades al transport.
 • Assessorament en matèria de targetes de transport o capacitacions professionals.
 • Assessorament a nivell de transport intracomunitari o internacional.
 • Reclamacions en matèria de transport davant les Juntes Arbitrals de Transport corresponents.
 • Impugnació de sancions en matèria de transport fins a la instància que sigui necessària.
 • Tramitació de canvis de nom o renovacions de targetes de transport.
 • Redacció i assessorament en matèria de contractes de transport.
 • Assessorament en matèria laboral en relació al conveni sectorial del transport corresponent (nòmines, assegurances socials, etc.).
 • Assessoria fiscal en general en matèria de transports. Càlcul i assessorament en matèria de règim simplificat d'IVA o estimació objectiva en IRPF en matèria de transport.
 • Presentació de declaració anual de quilòmetres recorreguts.
 • Devolució gasoil professional.
 

 

 

 

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Informació requerida
Proforms
Reload

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253