Quí som | Mallol - Briansó

Assessoria Mallol compta amb una trajectòria de més de 35 anys en funcionament, concretament va ser constituïda l’any 1.982 pels germans Joan Lluís i Francis Mallol Torné, el primer economista i la segona diplomada en empresarials.

Sempre ha estat ubicada a la ciutat de Tarragona i va ser creada, en un primer moment, per donar un servei a les empreses en l’àmbit fiscal, comptable i laboral. Cal mencionar que el sr. Mallol va prendre la decisió de posar en marxa aquest projecte sent secretari executiu de la Federació Empresarial d’Auto-Transport de la província de Tarragona (càrrec que va deixar l’any 1.989), sector amb el que el despatx està especialment vinculat i especialitzat.

En els inicis, la plantilla del despatx estava configurada per un total de 3 persones: el propi sr. Mallol, el sr. Carles Gómez (actualment encara en plantilla) i una administrativa, tots ells dedicats a l’àrea fiscal i comptable. Posteriorment, l’any 1.985 es va decidir obrir el departament laboral incorporant una advocada laboralista, sra. Estíbaliz Castresana (encara prestant els seus serveis al despatx). Actualment, els departaments fiscal, comptable i laboral compten amb una plantilla de 9 persones: 7 dedicades a l’àrea fiscal i comptable i 2 al departament laboral.

L’objectiu del despatx, des dels seus inicis, ha estat sempre oferir un servei el més integral possible a les empreses, tant societats mercantils com persones físiques, per això des de l’any 2.003 els serveis del despatx s’han ampliat amb dos departaments més: el departament jurídic des de 2.003 i el departament financer des de l’any 2.014.   

El departament jurídic està dirigit per Irene Mallol Bosch, advocada i màster en assessoria pel Centro de Estudios Financieros, que des dels seus inicis compta amb l’ajuda del sr. Lluís Briansó, economista i advocat especialitzat en dret fiscal.

El departament està especialitzat en Dret fiscal, mercantil i civil. Des d’aquest departament de Mallol Assessors es va obtenir, el passat any 2.014, que el denominat “cèntim sanitari” (impost que gravava els hidrocarburs) fos declarat il·legal pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, fet que ha tingut ressò a nivell nacional suposant la devolució d’importants quantitats a empreses de transport de tot l’estat espanyol.

El passat any 2.014 es va obrir un nou departament financer que ofereix als nostres clients i als tercers que ho necessitin un servei d’anàlisi de riscos i elaboració d’informes econòmic-financers de les empreses que faci falta. El departament està a càrrec del sr. Óscar Solé Murcia, diplomat en Empresarials i amb un màster en direcció financera i control de gestió per la UPC, treballador del despatx des de 1.998.

 

 

 

Actualment, la clientela del despatx està formada per unes 450 empreses (societats mercantils i empresaris individuals) dedicades a diferents sectors. S’han d’incloure entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns) així com persones físiques que, sense ser empresaris, sempre venen al despatx per qualsevol dubte o consulta.

Finalment, volem fer esment a la fusió duta terme el passat mes de setembre de 2.017 amb el despatx professional Briansó Caballero, SLP també de Tarragona. Fruit d'aquesta fusió ha sorgit Mallol Briansó, Economistes i Assessors. Aquesta vinculació neix d'una col·laboració estreta duta a terme durant més de quinze anys entre els dos despatxos. Lluís Briansó ja portava col·laborant amb Mallol Assessors des d'almenys l'any 2.002 i fruit d'això tots dos despatxos han acabat vinculant-se definitivament. Amb aquesta fusió s'incorporen en Mallol Assessors tant Lluís Briansó Escofet, economista, advocat i professor de la UOC, especialista en Dret tributari; com Montserrat Caballero Gonzàlez, economista. Tot això per oferir un servei més especialitzat, complet i professional i poder donar al despatx una continuïtat en el temps que ja oferien els fills de Joan Lluís Mallol Torné, Irene i Albert Mallol Bosch.

 

Abans de res, la nostra filosofia rau en oferir-los un servei integral per proporcionar-los la seguretat en el compliment puntual i rigorós de totes les obligacions fiscals, laborals, comptables i mercantils a causa de que el marc jurídic actual incideix sobre l'empresa amb la seva complexa normativa que generen exigències en tots aquests camps.

Per tot això posem a la seva disposició els mitjans i tecnologia més avançada que els diferents organismes públics ens permeten com ara Sistema RED en gestions laborals amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, Sistema CONTRACTA en gestions de contractació amb l'INEM, Sistema DELTA al àmbit de gestió de comunicats d'accident i baixes, presentació Telemàtica de Documents en l'àmbit fiscal amb la Hisenda Pública i Sistema TELEMÀTIC per a la presentació de llibres comptables, comptes anuals i tot tipus de documentació en els registres mercantils de tot Espanya. Alhora proporcionem ajuda amb programes de comptabilitat a nivell simple o avançat posant a disposició dels nostres clients programes vinculats a SAGE.

Els nostres titulats es posen a la seva disposició per oferir solucions personalitzades per a cadascuna de les seves necessitats, adequades al volum del seu negoci i en nom d'assegurar el compliment de les seves obligacions, utilitzant els mitjans que la llei posa al nostre abast planificant i controlant la despesa i amb això influir positivament en el desenvolupament de la seva empresa.

 

 

 

 

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253