Reclamación de Impagados

Nuestros profesionales no pueden evitar las consecuencias de un impago, pese a que limitan el riesgo a través de la redacción de acuerdos y contratos adaptados al caso, al riesgo y a las necesidades de las partes. Tras los preceptivos intentos de cobro extrajudicial, nuestro equipo de abogados, especialistas en reclamaciones de cantidad, está a disposición del cliente para interponer las acciones civiles necesarias para el recobro de cualquier deuda en el menor tiempo posible.

 

 

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Informació requerida
Proforms
Reload

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253