Assessoria Fiscal

Els nostres Gestors Col·legiats estan molt especialitzats en tot tipus d'assessorament fiscal per ajudar-los en les seves obligacions tributàries. Bé sigui a Madrid o en tot el territori nacional, li brindem un tracte personalitzat i estudi comparatiu entre diferents formes jurídiques d'empresa. Oferim una anàlisi Fiscal de les operacions amb l'objecte de reduir la càrrega fiscal de les mateixes. Actualització i assessorament de variacions i novetats legislatives en matèria fiscal.

Asesoría contable y econòmica

Aquest servei comprèn des de l’anàlisi d’una inversió i les seves alternatives fins el…

Confecció i Dipòsit de Comptes Anuals

Preparem els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis…

Confecció de Llibres Registres Fiscals

Preparem els llibres fiscals obligatoris que fan referencia a l’IVA i a l’IRPF Llibre…

Legalització de Llibres Comptables

Ens encarreguem de confeccionar els llibres de comptabilitat més común com per exemple el…

Elaboració d’Estats Financers

Amb aquest servei els oferim un anàlisi de la información financera de l’empresa amb una…

Operacions Vinculades i Obligacions de Documentació

La nostra empresa, dins del servei d’assessoria fiscal i com a complement a l’assessoria…

Liquidaciones de impuestos - Gestión tributaria

Nuestros técnicos tributarios dentro de la asesoría fiscal recurrente se encargan de la…

Elaboración Contabilidades

Este servicio de asesoría contable abarca las diferentes tipologías que puede adoptar la…

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253