Assessoria Financera

El nostre objectiu i compromís és crear solucions que satisfacin les necessitats de les empreses i particulars, contribuint d'aquesta manera a l'èxit i a la tranquil·litat dels nostres clients.

Control Presupuestario - Análisis de Desviaciones

Seleccionamos el modelo de presupuesto que mejor se adapte a las necesidades de la…

Restructuración y Renegociación de las deudas

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para estabilizar situaciones de crisis o…

Análisis financiero de las inversiones

Las decisiones de carácter estratégico y operativo deben analizarse desde una perspectiva…

Análisis Económico

El análisis Económico-Financiero es un complemento fundamental de nuestro asesoramiento y…

Análisis Financiero

Nuestras soluciones son prácticas y sencillas de aplicar. Nos comprometemos en asesorar…

Análisis patrimonial

Estudiamos las particularidades específicas de cada cliente, su situación actual y…

 

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253