Pere Martell, 53 Oficina 1
43005 Tarragona

977 235 752
E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Horario de Verano

Del 23/07 al 11/09
de 08:30 a 14:00

Noticies actualitat i novetats

El Supremo cambia el alcance de la segunda oportunidad para las deudas

Juliol 15, 2019
El Tribunal da mayor relevancia a lo acordado por el juez en los procesos de pago La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno esta…

Momento de aportación de pruebas en el procedimiento administrativo tributario

Desembre 14, 2018
Una mercantil no residente solicita la devolución de las cuotas de IVA soportadas (modelo 361). La Administración le requiere a fin de que aporte…

El Pleno del TS determina quién es el sujeto pasivo del AJD en los préstamos hipotecarios

Desembre 14, 2018
La Administración gira varias liquidaciones provisionales por el concepto AJD en relación con varios contratos de préstamo para financiar la…

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253